Fallstudie, Meniga

Full-stack Growth Hacking med automatisering och rapportering av marknadsförings- och försäljningsarbetsflöden

25%

intäktsökning

57%

konverteringsfrekvensökning

36%

ökning i nya leads YOY

Sammanfattning

Meniga är ett mjukvaruföretag grundat i Reykjavik, Island under 2009 som gör det möjligt för människor, banker och företag att alla dra nytta av ansvarsfull och transparent användning av transaktionsdata. Meniga hade som mål att aggressivt växa i Norden och behövde sätta upp rätt verktyg för sitt marknadsförings- och säljteam.

De hade tidigare aldrig använt ett Marketing Automation-system innan AdNIKA hjälpte dem att implementera HubSpot. Istället hade de förlitat sig på enkla e-postmarknadsföringsverktyg för att få kontakt med sina prospekt. Meniga sökte en lösning som skulle göra det möjligt för dem att skicka lämplig information till rätt personer vid rätt tidpunkt, samt stärka deras relation till sina nuvarande kunder. Sedan implementeringen har de ökat sina leads, kunder, intäkter och varumärkeskännedom.

Bakgrund

AdNIKA började arbeta med Meniga vid en tidpunkt då företaget expanderade sin verksamhet i Norden och behövde planera sina försäljnings- och marknadsföringsprocesser och infrastruktur för att uppnå sina tillväxtambitioner. Meniga behövde också presentera sig på både B2B- och B2C-marknader samtidigt med ett varumärke som fortfarande var i stort sett okänt i Sverige. Därför behövde de stöd för att planera och hantera marknadsföringskampanjer för att öka medvetenheten, designa och utveckla en ny webbplats anpassad för båda marknaderna och generera kvalificerade leads för sitt säljteam. Efter att ha precis gått igenom en sammanslagning med ett annat svenskt företag behövde Meniga noga anpassa alla team till gemensamma mål och strategier. För att framgångsrikt kunna lansera sina nya affärsverksamheter behövde de uppnå alla dessa mål eller drabbas av stora ekonomiska förluster. Med andra ord var insatserna såväl som ambitionerna höga.

Ett Bättre Sätt att Hjälpa Sina Kunder

Meniga hade aldrig använt marknadsföringsautomatiseringsprogram innan de antog HubSpot. De använde lösningar som Mailchimp för att interagera med sina partners och kunder. Meniga såg också att de behövde förbättra sin sökranking och krävde en heltäckande lösning för att göra det.

Ómar Ómarsson, marknadschef på Meniga, förklarar: ”Då stod vi inför problemet med att behöva interagera med olika B2B-målgrupper (både banker och privata företag) på en ny marknad. Därför var vi i stort behov av en effektiv webbplats som kunde leverera rätt information till rätt typ av kunder samt ett nytt CRM-system som kunde skilja på olika leads”. Han tillägger: ”AdNIKAs filosofi och teknologin de tillhandahåller genom HubSpot löste de problem vi stod inför och har varit oerhört fördelaktiga för vårt företag”.

Implementering av en Kundcentrerad Marknadsförings- och Försäljningsstrategi

AdNIKA levererade ett helt tillväxtpaket vilket påverkade Menigas försäljning och marknadsföring kraftigt. Våra tillväxtexperter genomförde en grundlig Inbound-metodik som syftade till att växa verksamheten genom att bygga meningsfulla, varaktiga relationer med konsumenter, framtidsutsikter och kunder.

För det första integrerades HubSpot-plattformen smidigt i Meniga under några månader. Det nya CRM-systemet möjliggjorde en förbättrad förening mellan säljteamet, marknadsföringsteamet och kundsupport. AdNIKA gav också sina team tydliga Performance Dashboards att följa resultaten av deras aktiviteter samt de senaste mjukvaruverktygen för Marketing Automation och Lead Nurturing. Detta resulterade i förbättrad tidseffektivitet och aktivitetsplanering. Det gav också verksamhetschefer en snabb, uppdaterad och tydlig överblick över teamets prestation vilket gav underlag till bättre ledningsbeslut.

Meniga samarbetade sedan med AdNIKA för att skapa en webbplatsinnehållsstrategi baserat på deras olika konsumentprofiler och kundresor. Nästa steg var att ta fram material som skulle möta kraven från Menigas olika publik. ”För att bli en online-referenspunkt för banker och handlare använde vi ett kundcentrerat tillvägagångssätt och förlitade oss på en välstrukturerad innehållsstrategi”, tillägger Ómar. Meniga arbetade hårt för att optimera sin säljtratt och tillhandahålla värdeskapande material till sina leads vid lämpliga tidpunkter. Som en konsekvens kan Meniga uppnå mer kvalificerade leads och vårda dem effektivt och bygga starkare relationer med sina kunder. Ómar säger: ”HubSpots plattform erbjöd allt vi ville ha i en produkt. Med HubSpot och dess kraftfulla marknadsföringsautomatiseringsverktyg kan vi vårda varje klienttyp på ett anpassningsbart och personligt sätt. Dessutom kan vi ge vårt säljteam fler kvalitativa leads och en tydligare bild av våra prospekt, som tidigare hade undgått oss ”.

Meniga använder HubSpots Marketing Hub för att producera blogginlägg för deras målgrupper såväl som olika målsidor för att konvertera besökare till leads. Inom plattformen, de till och med använder SEO-funktioner för att förbättra sitt varumärkes rykte genom att optimera deras innehåll för viktiga sökfraser. Arbetsflöden gör det möjligt för dem att dra nytta av marknadsföringsautomatisering vilket sparar sina sälj- och marknadsföringsteam mycket tid (som de nu kan använda för att fokusera på att klargöra affärer).

Ómar tycker att HubSpots CMS är enkelt att lära sig och använda regelbundet. ”Vi kan helt enkelt hantera all innehållsproduktion och redigera själva. Vi granskar våra KPI:er regelbundet och justerar och uppdaterar de nödvändiga anpassningarna för att förbättra kundupplevelsen”, fortsätter han.

Meniga anser att det är avgörande att ta en iterativ strategi för att förbättra sin säljtratt- och leadhantering. De kan automatisera och publicera material snabbt och effektivt. Sedan spårar de dagliga KPI:er för att mäta prestation och besluta i realtid om de ska fortsätta eller vända sig till en ny idé, vilket har visat sig vara en enorm fördel och ökat konverteringsfrekvensen.

Mer Försäljning, Gladare Kunder och ett Starkt Varumärke

Sedan upprättandet av en Inbound-strategi och användning av HubSpots plattform har Meniga uppnått fantastiska resultat. Under månaderna efter omstruktureringen ökade antalet kunder med 16%, leads med 36% och intäkterna ökade med 25%. Dessutom hade de en 57% ökning av konverteringsfrekvensen! De har också förbättrat sin förmåga att kvalificera och vårda leads, vilket har resulterat i denna typ av resultat.

Menigas målsättning är att fortsätta att förbättra sin service och utveckla sitt företag på ett kundfokuserat sätt. ”HubSpot, tillsammans med AdNIKAs stöd, kommer att göra det möjligt för oss att ständigt förbättra avkastningen på vår online-verksamhet och uppfylla, om inte överträffa, alla våra mål”, avslutar Omar.

Gratis Tillväxtanalys

Vi börjar med att göra en kostnadsfri genomgång av ditt företag där vi identifierar din tillväxtpotential. Hur ser din data gällande marknadsföring och försäljning ut egentligen? Lyckas du behålla dina kunder och vilka processer kan vi effektivisera för att nå ett bättre resultat? Vi kommer att titta på detta och mycket mer – allt för att du ska få en så tydlig bild som möjligt om var ditt företag står idag och vad som behövs för att komma dit du vill vara.


VI KOMMER UNDERSÖKA:

Affärsmål och KPI:er

Försäljningsstrategier och mål

Marknadsföringsstrategier och mål

Tech Stack

Kom Igång
Svenska