Marketing Automation-paket

Marketing Automation-paket som hjälper dig att skapa kraftfulla, automatiserade arbetsflöden med ett enkelt, visuellt gränssnitt.

Välj Det Prispaket Som Passar Dina Affärsmål

Börja med startpaket och uppgradera när du växer, eller ta fart med ett av våra professionella paket.

Gratis Tillväxtanalys

Denna tjänst är

Gratis!

En omfattande analys av ditt företags nuvarande arbetsflöden och identifiering av lämplig Marketing Automation-taktik för att nå dina mål och potential.


Mål: Marketing Automation Analys

Tidslinje: 2 veckor

Affärsmål och KPI:er


Försäljningsstrategier och mål


Marknadsföringsstrategier och mål


Tech Stack

Get Started

Starter

Börjar på

15.000 SEK

Börja vidta åtgärder gradvis. Anta nya verktyg och Marketing Automation-strategier i din egen takt så att du kan växa med dem över tid.


Mål: Komma igång

Tidslinje: 1-3 månader

Dedikerad Marketing AUtomation-expert


Marketing Automation strategi och planering


Inbound Marketing och säljstrategi


HubSpot’s CRM system: implementering och utbildning


Marketing Automation-strateg, 4 timmar per månad


Buyer Personas 


Lead Nurturing – Arbetsflödeskampanj per kvartal
* förutsätter implementering av startnivån för HubSpot-programvara


Professional

Börjar på

25.000 SEK

Börja nå dina mål i snabb takt. Få hela din marknads- och försäljningsavdelning att anpassa sig till och anta en marknadsföringsautomatiseringsstrategi.


Mål: Växa snabbt

Tidslinje: 3-12 månader

Dedicated Marketing Automation-expert


Marketing Automation strategi och planering


Inbound Marketing strategi och planering


Inbound sales strategi och planering


HubSpots kraftfulla CRM-system: implementering och utbildning


Marketing Automation-strateg 12+ timmar per månad


Buyer Personas


Administration av Marketing Automation-verktyg


Lead Nurturing – arbetsflödeskampanj per kvartal
* förutsätter implementering av Professional eller Enterprise -nivå för HubSpot-programvara


Har du frågor om prissättning för Marketing Automation?

Tveka inte och kontakta oss direkt. Vi hjälper dig att bättre förstå hur mycket du ska investera och vilka vinster du kommer att uppnå.

Vanliga Frågor

Vi vill se till att vi svarar på alla dina frågor.
 • Lång försäljningscykel: Försäljningen hindras på grund av svårigheter i samarbete mellan personal.
 • Produktivitet: Säljare är oproduktiva eftersom de spenderar för mycket tid på att ringa okvalificerade leads.
 • Kommunikation: Brist på kommunikation mellan försäljning och marknadsföring fördröjer försäljningsprocessen och delning av data om leads (processförbättring).
 • Databasintegritet: Problem med datakvaliteten måste lösas (datainsamling och rengöring).
 • Prestandamätning: Oförmåga att analysera marknadsföringsdata, mätvärden och generera rapporter för att fatta beslut om budgetfördelning.
 • Kostnadseffektiv marknadsföring: Oförmåga att genomföra e-postmarknadsföring till riktade kunder och leads som hindrar möjligheter till ökade intäkter.
 • Kundnöjdhet: Avcentraliserad kundinformation orsakar frustration för säljare som inte har synlighet i kundservicekommunikation vid förnyelse.
 • Tidssparande: Personalen spenderar tid på repetitiva, manuella uppgifter som kan automatiseras som e-post.

AdNIKA är en Certifierad HubSpot Partner.

Förutom att erbjuda de bästa och mest transparenta priserna i branschen, har våra specialister många års erfarenhet av att hantera Inbound marknadsföring, försäljning och kundservicelösningar för detaljhandel, FMCG, Fintech, Edtech och nystartade företag. De har genomgått en grundlig utbildning och har fått HubSpots certifieringar. Vi vet vad som krävs för att få verkliga resultat för våra kunder samtidigt som vi maximerar er budget.

Leads som sparas och vårdas innan de överlämnas till försäljningen leder till högre vinstnivåer eftersom inköps- och försäljningscykler är mer anpassade.

Justering sker när försäljning och marknadsföring kan komma överens om definitionen av en kvalificerad lead; system är integrerade för att ge synlighet i aktiviteter och resultat, och slingan är stängd mellan leadkälla och genererade intäkter.

När viktiga marknadsföringsprocesser som lead scoring, lead nurturing, and lead utdelning automatiseras krävs färre resurser för att hantera nya möjligheter. Dessutom kan användningen av ett webb- / e-postbaserat tillvägagångssätt drastiskt minska anskaffningskostnaderna av nya kunder och prospekt.

Marknadsföringsledare kan ansvara för sina utgifter när de har kunnat kvantifiera effekterna av sina investeringar. När de distribueras ordentligt ökar Marketing Automation-lösningarna trovärdigheten genom att tillhandahålla ett system som spårar och mäter marknadsaktiviteter och tillhörande affärsresultat.

Att ha detaljerad analys av framtidsbeteenden och kampanjavkastning ger marknadsförare den insikt som behövs för att optimera utgifterna för de mest lönsamma marknadsföringsprogrammen.

Hör från våra kunder!

 • AdNIKA levererade till oss sina Inbound försäljnings- och marknadsföringslösningar. De har hjälpt oss att generera mera kvalificerade leads för vårt säljteam, öka webbplatstrafik, lyfta kundengagemanget och växa vår kundbas. AdNIKA är en pålitlig partner som har alltid tagit våra specifika mål och behov på allvar.
 • Jag är konstnär, men hanterar jag också ett DJ-kollektiv. För att främja våra tjänster för våra kunder behövde vi Inbound lösningar som kunde locka rätt trafik och marknadsföra varumärket. AdNIKA skapade och hanterade marknadsföringskampanjer via sociala medier, och Google Ads som hjälpte oss att locka många fler kunder. Jag är väldigt nöjd!
  Denise Lopez
  XOXO Agency
 • Rekommendation - Sea Technology - Bengt Lundquist - AdNIKA.com
  AdNIKA har hjälptSea Technology med att skapa nya digitala kanaler, som Googles Ads sökannonser, för att locka fler kunder och främja vårt varumärke. Vi är mycket nöjda med resultaten och vi kommer att fortsätta med implementeringen av Lead Generation, Marketing Automation och Performance Marketing.

Gratis Tillväxtanalys

Vi börjar med att göra en kostnadsfri genomgång av ditt företag där vi identifierar din tillväxtpotential. Hur ser din data gällande marknadsföring och försäljning ut egentligen? Lyckas du behålla dina kunder och vilka processer kan vi effektivisera för att nå ett bättre resultat? Vi kommer att titta på detta och mycket mer – allt för att du ska få en så tydlig bild som möjligt om var ditt företag står idag och vad som behövs för att komma dit du vill vara.


VI KOMMER UNDERSÖKA:

Affärsmål och KPI:er

Försäljningsstrategier och mål

Marknadsföringsstrategier och mål

Tech Stack

Undrar du om hur AdNIKAs Marketing Automation-lösningar kan hjälpa ditt företag?

Ett samtal är det första steget.

Du behöver inte göra det ensam. AdNIKA’s growth experts are here to answer your questions, help you master marketing automation, and make sure you’re getting the most out of your tools.

Kom Igång
Svenska