Tillväxt Alltid
& på alla sätt

Ett Tillväxtföretag som hjälper ditt företag att uppnå sin tillväxtpotential genom Inbound-marknadsföring och säljstrategier, marknadsautomatisering, sociala medier och Google-annonsering.

Growth Always & in All Ways

A Growth Agency that helps your business achieve its growth potential through Inbound Marketing and Sales Strategies, Marketing Automations, Social Media and Google Advertising.

En allt-i-ett tillväxtlösning

Ett utbud av datadrivna lösningar och tjänster för att hantera och spåra hela din kundresa: från det första webbplatsbesöket, första köpet och en nöjd återkommande kund.

Growth Hacking

Skapa effektiva, kundcentrerade och datadrivna tillväxtkampanjer för dina potentiella kunder.

Skaffa och behålla din kund. Minska churn och skapa nästa tillväxtmöjligheter med lätt och kostnadseffektiv tillväxthackning. Kom igång!
Läs mer

CRM & Sales

Allt-i-ett försäljningslösning som hjälper dig att organisera all försäljning.

Engagera dina kunder i realtid. Få lösningar som hjälper dig att hitta och vinna fler kunder! Samla all data du behöver och öka din verksamhets tillväxt! Kom igång!
Läs mer

Google Ads

Börja växa, nå toppen av sökresultaten och överträffa dina konkurrenter!

Använd kraften i Google-annonser till din fördel. Marknadsför företag genom annonser och hamna högst upp i sökresultaten med lätthet. Kom igång!
Läs mer

Hemsidedesign

Skräddarsy din webbplats med inbäddade varumärkesriktlinjer anpassade för din målgrupp.

En väldesignad och välskött hemsida räcker långt. Generera potentiella kunder och engagera din befintliga målgrupp. Kom igång!
Läs mer

Inbound Marketing

Marknadsföringslösningar som hjälper dig att locka rätt målgrupp och konvertera fler besökare till leads.

Metodik som attraherar dina kunder genom att skapa värdefullt innehåll och upplevelse skräddarsytt för dem specifikt. Kom igång!
Läs mer

Marketing Automation

Spara på resurser, automatisera din marknadsföring och öka ditt resultat med effektiva arbetsflöden.

Utveckla ditt företag framgångsrikt och hantera dina marknadsföringsprocesser, kampanjer och mer genom flera kanaler automatiskt. Kom igång!
Läs mer

Social Media Marketing

Rikta in dig på rätt målgrupper på alla största plattformar.

Dra nytta av kraften i sociala medieplattformar. Skapa flera köpmöjligheter och uppnå dina marknadsföringsmål. Kom igång!
Läs mer

Hubspot

Allt-i-ett lösning för din försäjlning och marknadsföring. Organisera all försäljningsaktivitet på samma plats.

Allt som ditt marknadsföringsteam behöver. Företag av alla storlek kommer att dra nytta. Få fler saker gjorda med Hubspot! Kom igång!
Läs mer

Growth Hacking

Create effective, customer-centric and data-driven Growth Campaigns for your prospects.

Acquire and retain your customer. Decrease churn and create next growth opportunities with light and cost effective growth hacking. Get Started
See More

Inbound Marketing

Marketing Solutions to help you attract the right audience. Convert more visitors into leads.

Methodology that attracts your customers by creating great value content and experience tailored for them specifically. Get Started
See More

CRM & Sales

All-in-one sales enablement solution. Empowering you to organize all sales activity.

Engage with your users in real-time. Get solutions that help you find and win more customers! Gather every data you need and increase your business growth! Get Started
See More

Marketing Automation

Save on resources, automate your marketing and scale your efforts with workflows.

Successfully grow your business and manage your marketing processes, campaigns and more through multiple channels automatically. Get Started
See More

Google Ads

Start growth and rise to the top of search results and outrank your competitors!

Use the power of Google ads to your advantage. Promote business through advertisements and rise at the top with ease. Get Started
See More

Social Media Marketing

Start your growth and target the the right audiences for your business on various platforms.

Take advantage of the power of social media platforms. Create better opportunities and achieve your marketing goals. Get Started
See More

Website Design

Tailor your website with embedded brand guidelines customized for your audience.

A well-designed and well-maintained website goes a long way. Generate leads and nurture your existing audiences. Get Started
See More

Hubspot

All-in-one sales enablement solution. Empowering you to organize all sales activity.

Everything that your marketing team needs. Any business size will find it helpful. Get more things done with Hubspot Get Started
See More

Våra professionella certifieringar

Hubspot Gold Partner

Hubspot erbjuder en mängd olika certifieringar till privatpersoner och företag, och Gold Partner indikerar vår långa erfarenhet av HubSpot, ett stort antal nöjda kunder och att vi är en framgångsrik återförsäljare.

Google Certified Partner

Vi är en Google-certifierad partner. Det betyder att vårt Google-expertteam har den senaste expertkunskapen om Google-annonser för att köra högpresterande sök- och shoppingannonskampanjer.

Är du redo att börja din tillväxtresa för ditt företag och dina kunder? Ja? Vi med! Vi kan inte vänta med att samarbeta med dig. Börja din tillväxtresa med Adnika idag!

Våra framgångsrika fallstudier

Ökning på 57% av konverteringsfrekvensen

Meniga använder HubSpots arbetsflöden för marknadsföring och försäljningsautomation för att vårda varje kund på ett anpassningsbart, personligt och lönsamt sätt.

 

400% ökning i genererade Marketing Qualified Leads på 6 månader

AdNIKA gav paceUP! ett nytt CRM-system utvecklat av HubSpot som anpassas i samma takt som företagets tillväxt, som hjälper dem att följa deras resultat och nå sina ambitiösa mål.

200% mer intäkter med kontobaserad marknadsföring på tre månader

AdNIKA och Permizon genomförde den första kampanjen för ett specifikt segment med HubSpot ABM Software som levererade +300% kvalificerade leads per månad.

Hör från våra
kunder

Vi har kunder från hela världen. Här är vad de har att säga.

AdNIKA levererade till oss sina Inbound försäljnings- och marknadsföringslösningar. De har hjälpt oss att generera mera kvalificerade leads för vårt säljteam, öka webbplatstrafik, lyfta kundengagemanget och växa vår kundbas. AdNIKA är en pålitlig partner som har alltid tagit våra specifika mål och behov på allvar.

Ómar Thor Ómarsson

Meniga, CMO

Jag är konstnär, men hanterar jag också ett DJ-kollektiv. För att främja våra tjänster för våra kunder behövde vi Inbound lösningar som kunde locka rätt trafik och marknadsföra varumärket. AdNIKA skapade och hanterade marknadsföringskampanjer via sociala medier, och Google Ads som hjälpte oss att locka många fler kunder. Jag är väldigt nöjd!

Denise Lopez

XOXO Agency

AdNIKA har hjälpt Sea Technology med att skapa nya digitala kanaler, som Googles Ads sökannonser, för att locka fler kunder och främja vårt varumärke. Vi är mycket nöjda med resultaten och vi kommer att fortsätta med implementeringen av Lead Generation, Marketing Automation och Performance Marketing.

Bengt Lundquist

Seatech

AdNIKA har hjälpt oss planera, implementera och optimera annonskampanjer på Facebook och Instagram. AdNIKAs experter är väldigt kunniga i Performance Marketing. De gav oss en fantastisk analys Dashboard med detaljerade KPI:er som hjälpte oss att följa kampanjernas resultat i realtid. AdNIKA gav oss bra support under hela projektet. Till slut blev kampanjerna en stor succé. Vi rekommenderar starkt att jobba med AdNIKAs tillväxtexperter.

Christer Pihlqvist

Kapi Marketing

Ehsan och hans team på AdNIKA var fantastiska när de hjälpte oss att bygga vår tillväxtmotor. De gjorde saker så enkelt och så lätt som möjligt för oss. De guidade oss genom varje steg. De är alltid superlyhörda och tålmodiga. Kan inte rekommendera AdNIKA nog!!

Arpit Kaushik

Computer Software

Vi har bara använt AdNIKAs lösningar för tillväxtmarknadsföring i några månader. De är mycket professionella, kompetenta, erfarna och kreativa. Gör dig redo att börja arbeta med den här byrån. De kommer att följa med dig som företagare och känna din smärta och glädje! Gör dig redo att omvandla ditt företag.

Pierre-Alexande Raux

Telecommunications

Ehsan and his team at AdNIKA were amazing in helping us to build our growth engine. They made things as simple and easy as possible for us, guiding us through every step of the way. They’re always super responsive and patient- and being a one-man marketing team, that was extremely important. Can’t recommend AdNIKA enough!!

Amélie Subias

Information Technology Services

Att arbeta med AdNIKA-teamet har varit ett sånt nöje! Extremt vänliga, Ehsan och Elin är alltid tillgängliga med snabba svar, värdefulla insikter, tålamod, en problemlösande attityd och mycket kunskap. Superlätt att jobba med dem! Jag rekommenderar starkt AdNIKA-teamet för att hjälpa ditt företag!

Magnus Bruhn

Pharmaceuticals

Vi gillade verkligen att arbeta med AdNIKAs team. De är inte bara talangfulla, utan de tar sig tid att förstå vem de arbetar med, vad de försöker åstadkomma och hur de kan hjälpa företaget att nå sina mål. Kvaliteten på arbetet vi har upplevt har gjort en enorm skillnad för oss och hjälpt till att driva nya affärer.

Ola Bringle

Marketing Advertising

Hur vi jobbar

AdNIKAs lösningar fungerar för företag i alla former och storlekar. Oavsett hur liten du för närvarande är, kan du komma igång nu. Och oavsett hur stor du redan har blivit, kommer våra strategier och tjänster anpassas efter dina mål och resurser vilket hjälper dig att växa ytterligare.

1. Tillväxt Hälsokontroll

Inledningsvis kommer vi att genomföra en djupgående, omfattande analys av ditt företag och identifiera din tillväxtpotential.

3. Genomförande

Nu är det dags att bygga upp din tillväxtmotor genom att sätta upp din marknadsförings-, försäljnings- och kundsupportstrategi för din framgång.

2. Analys & Strategi

Vi kommer att gå igenom dina marknadsförings- och försäljningsdata, titta på dina trafikkanaler, generering av potentiella kunder, kundbehållning, churn och tillväxttakt.

4. Utvärdering och optimering

Slutligen är det dags att utveckla realistiska, mätbara mål och KPI:er för att ta smartare databackade optimerade beslut.

Varför Adnika?

Vi är din perfekta tillväxtpartner när det gäller att hantera hela din kundresa: från första webbplatsbesöket till en avslutad affär och en nöjd återkommande kund.

Du blir inte bara större Du kommer att bli smartare

Börja växa
idag.

Det finns en snabbare, effektivare och smartare väg till hållbar tillväxt

Free Growth Check-up

Adapt & maximize your digitalization and grow with an All-in-One growth Solution.